สรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Spontaneous 2012)

ที่มา – ที่มา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Spontaneous 2012)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.