62

        สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 16(4) ต.ค.-ธ.ค. 2557 ฉบับที่ 62

บทความพิเศษ

– หลักการใช้ยาในผู้สูงอายุ

– Pharmacotherapy of Neuromyelitis Optica

– A Review of Nimodipine Use in Subarachnoid Hemorrhage

– High-Dose Cholinesterase Inhibitors: Next Step for Advanced Alzheimer’s Disease

 การศึกษาต่อเนื่อง

– ความเท่าเทียมกันทางการรักษา (Therapeutic Equivalence)

หมายเหตุ ต้องสมัครสมาชิกเพื่อรับวารสาร

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 16(4) ต.ค.-ธ.ค. 2557 ฉบับที่ 62

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.