ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง (Preceptor Development Program) จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

 1. การอบรมเรื่อง “Roles of clinical pharmacist as a practitioner and preceptor in critical
  and emergency care team”
  วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 502 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศึกษารายละเอียด กดที่นี่
 2. การอบรมเรื่อง “Practice to Research for Pharmacy Preceptors”
  วันที่ 22-23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศึกษารายละเอียด กดที่นี่
ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรม ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตาม link ต่อไปนี้
 1. ลงทะเบียนออนไลน์ การอบรมเรื่อง “Roles of clinical pharmacist as a practitioner and preceptor
  in critical and emergency care team”
 2. ลงทะเบียนออนไลน์ การอบรมเรื่อง “Practice to Research for Pharmacy Preceptors”

ที่มา –  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่าน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง (Preceptor Development Program)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.