ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลตำรวจ
ธนกฤต มงคลชัยภักดิ์, สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ และ อลิศรา แสงวิรุณ
(เผยแพร่ : 24 มิย. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practice
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2558)

ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลตำรวจ
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.