58-8พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ใน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
สมจิต อสิพงษ์ (เผยแพร่ : 6 กค. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2558)

พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ใน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.