58-38รูปแบบการสั่งใช้ยาและปัญหาการใช้ยาบรรเทาอาการปวดและยาเสริมบรรเทาปวดในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม
ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ และ ปวิช พากฏิพัทธ์ (เผยแพร่ : 10 พย. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2558)

รูปแบบการสั่งใช้ยาและปัญหาการใช้ยาบรรเทาอาการปวดและยาเสริมบรรเทาปวด ในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.