58-41การจัดการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต: กรณีของยาแผนโบราณที่มีการแจ้งเตือนภัยใน www.tumdee.org
เพลิน จำแนกพล (เผยแพร่ : 5 มีค. 2559)
Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

การจัดการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต: กรณีของยาแผนโบราณที่มีการแจ้งเตือนภัยใน www.tumdee.org
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.