59-8กระบวนการผลิตแคบหมูที่มีผลต่อการตกมาตรฐานเรื่องปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ:กรณีศึกษาจังหวัดแพร่
ประเสริฐ กิตติประภัสร์ (เผยแพร่ : 5 พค. 2559)
Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

กระบวนการผลิตแคบหมูที่มีผลต่อการตกมาตรฐานเรื่องปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ:กรณีศึกษาจังหวัดแพร่
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.