ประชุมวิชาการของกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลการบำบัดผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้วยยาต้านจุลชีพ หรือกลุ่ม SOPITT เรื่อง “The 2nd National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Appropriate Use in Antimicrobial therapy: From Bench to Bedside”

ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ เพื่อ ให้เภสัชกรโรงพยาบาลได้เพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับยาต้านจุล-ชีพและนำไป ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

ที่มา – สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

SOPITT 2nd NCARO

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.