โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง (Preceptor Development Program)

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง (Preceptor Development Program) จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ การอบรมเรื่อง “Roles of clinical pharmacist as a practitioner and preceptor in critical and emergency care team” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 502 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษารายละเอียด กดที่นี่ การอบรมเรื่อง “Practice to